Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku. ADVERTIGO S.A. (PLADMSC00013)

27-06-2016 11:57:11 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB_ASO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.

PAP
Data: 2016-06-27

Firma: ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-27
Skrócona nazwa emitenta
ADVERTIGO S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki ADVERTIGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku posiadających co najmniej 5% głosów wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz: Leszek Jastrzębski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ-31 446 223
Udział w ogólnej liczbie głosów-61,96%
Udział w liczbie głosów na ZWZ-74,44%
Akcjonariusz: Małgorzata Jastrzębska
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ-10 800 000
Udział w ogólnej liczbie głosów-21,28%
Udział w liczbie głosów na ZWZ-25,56%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ADVERTIGO S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
04-533 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Cedrowa 34
_ulica_ _numer_
_22_ 517 13 80 _22_ 517 13 71
_telefon_ _fax_
www.advertigo.pl
_e-mail_ _www_
9522090656 142446421
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-27 Leszek Jastrzębski Prezes Zarządu Leszek Jastrzębski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ADVERTIGO S.A.
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 04-533
Miasto Warszawa
Ulica Cedrowa
Nr 34
Tel. (22) 517 13 80
Fax (22) 517 13 71
e-mail
NIP 9522090656
REGON 142446421
Data sporzadzenia 2016-06-27
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www www.advertigo.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.