Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2011 roku . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

09-02-2011
Zarząd ASSETUS S.A. informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2011 termin przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2010 z 14 lutego 2011 na 21 lutego 2011. Zarząd za zaistniałą zmianę przeprasza, jednakże ze względów od niego niezależnych ustalenie danych finansowych, które podlegają publikacji w ramach raportu kwartalnego nie będzie możliwe w uprzednio przewidzianym terminie.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2010 roku:

Raport za IV kwartał 2010 - 21 lutego 2011 roku

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu