Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A. na kolejną kadencję. GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (PLGOTFI00016)

28-06-2016 19:52:27 | Bieżący | EBI | 17/2016
Zarząd GO TFI S.A. niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. podjęło uchwały o wyborze dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią nową kadencję:
1. Pana Marka Kołodziejaka,
2. Pana Arkadiusza Kamińskiego,
3. Panią Katarzynę Iwaniuk-Michalczuk,
4. Pana Stanisława Szczurka,
5. Pana Aleksandra Romanowskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 ) Zał. Nr 3 Regulaminu ASO w związku z art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

  • Beata Kielan - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kołodziejak - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

informacja o Członku Rady Nadzorczej MK

informacja o Członku Rady Nadzorczej AK

informacja o Członku Rady Nadzorczej KI-M

informacja o Członku Rady Nadzorczej SS

informacja o Członku Rady Nadzorczej AR