Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2017 roku NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

14-08-2017 14:24:18 | Kwartalny | EBI | 12/2017
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".


  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise_Raport_Q2_2017