Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. Voicetel Communications Spółka Akcyjna (PLVCTCM00019)

29-06-2016 17:03:33 | Bieżący | EBI | 15/2016
Zarząd Voicetel Communications S.A. S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu Pana Bogdana Lewickiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta odwołało Panią Małgorzatę Wolszlegier z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta wygląda następująco:
1. Jakub Płachta ? Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Magdalena Wójcicka ? Członek Rady Nadzorczej
3. Jolanta Blinkiewicz ? Członek Rady Nadzorczej
4. Barbara Cichosz ? Członek Rady Nadzorczej
5. Bogdan Lewicki ? Członek Rady Nadzorczej

Spółka przekaże informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Dawid Wójcicki - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Płachta - Wiceprezes Zarządu