Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej HFT GROUP za 2015 rok HFT GROUP Spółka Akcyjna (PLDFP0000019)

29-06-2016 23:13:45 | Roczny | EBI | 21/2016
Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonych plikach skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Walicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

00_HFT GROUP_R2015_raport roczny SKONSOLIDOWANY

01_HFT GROUP Wprowadzenie skonsolidowane 2015

02_HFT GROUP Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2015

03_HFT GROUP Informacja dodatkowa skonsolidowana 2015

04_HFT GROUP sprawozadnie z działalności Grupy 2015

05 - HFT GROUP - Opinia z badania skosnolidowanego sprawozdania finansowego za 2015

06 - HFT GROUP - Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.