Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA (PLVCAOC00015)

14-08-2017 20:34:14 | Półroczny | EBI | 17/2017
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu


Załączniki:

01C_Raport kwartalny Zarzadu za II kwartal 2017 roku