Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista akcjonariuszy, kto´rzy wzie?li udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głoso´w 2INTELLECT.COM S.A. (PL2INTC00018)

30-06-2016 13:06:06 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

PAP
Data: 2016-06-30

Firma: 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
2INTELLECT.COM S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd firmy 2intellect.com S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016r. , posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.Dariusz Grześkowiak, posiadający 125 000 głosów, co stanowiło 21,930 % ogólnej liczby głosów na WZA i 5,682 % głosów ogółem w Spółce.
2.Karol Kurzawski, posiadający 160 000 głosów, co stanowiło 28,070 % ogólnej liczby głosów na WZA i 7,273 % głosów ogółem w Spółce.
3. GIGNO LTD , posiadający 160 000 głosów, co stanowi 28,070 % ogólnej liczby głosów na WZA i 7,273 % głosów ogółem w Spółce
4. Mariusz Bławat, posiadający 125 000 głosów, co stanowi 21,930 % ogólnej liczby glosów na WZA i 5,682 % głosów ogółem w Spółce

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-30 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta 2INTELLECT.COM S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Sektor Informatyka (inf)
Kod 60-476
Miasto Poznań
Ulica Jasielska
Nr 16
Tel. +48 61 84 34 266
Fax +48 61 84 34 266/ +48 61 84 34 270
e-mail biuro@2intellect.com
NIP 781-18-64-169
REGON 301707347
Data sporzadzenia 2016-06-30
Rok biezacy 2016
Numer 2
adres www www.2intellect.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.