Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect. EGB Investments Spółka Akcyjna (PLEGBIV00012)

30-06-2016 13:31:20 | Bieżący | EBI | 49/2016
Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
? 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł,
? 2.000.000 akcji na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł.

Jednocześnie Spółka złożyła wniosek o zarejestrowanie ww. akcji w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu
  • Marcin Grabarz - Wiceprezes Zarządu