Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA (PLVCAOC00015)

16-08-2017 17:17:11 | Bieżący | EBI | 18/2017
Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach przedmiotowej umowy Autoryzowany Doradca będzie świadczył wobec Spółki obowiązki, o których mowa w pkt 12 ust. 4 oraz ust. 5 Załącznika nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zgodnie z umową usługi świadczone będą począwszy od dnia przekazania przez Autoryzowanego Doradcę Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadczenia w sprawie zakończenia przez Autoryzowanego Doradcę badania due diligence w zakresie zapoznania się z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki, wynikającą z przekazywanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych oraz ze sposobem wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, w okresie co najmniej 24-miesięcy przed dniem zawarcia umowy.
Przedmiotowa umowa zawarta została na okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok od dnia, o którym mowa powyżej. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu