Raporty Spółek ESPI/EBI

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

30-06-2016 18:39:49 | Bieżący | EBI | 6/2016

Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 2.233.600.

Akcjonariusz: Roman Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 1.600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 71,63%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,30%


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu