Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana firmy przedsiębiorstwa // Change of the name of company AERFINANCE SE (GB00B42V2T10)

22-08-2017 10:20:54 | Bieżący | EBI | 14/2017
Rada Administrująca Hydropress SE (Emitent) informuje, że w dniu 21.08.2017 roku sąd rejestrowy zatwierdził zmianę firmy przedsiębiorstwa na Hydropress SE.
Zmianie uległ także adres strony interetowej Emitenta : www.hs-system.pl

Podstawa Prawna

§ 3 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO


Podstawa prawna :

Administrative Board of Hydropress SE (?Issuer?) informs, that on 21.08.2017 registeterd court has approved change of the name company into Hydropress SE.The Issues has changes also its webstie address : www.hs-system.pl


Legal Basis

§ 3 Appendix no 3 to ASO Regulation

  • Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy