Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2015 r. Magnifico Spółka Akcyjna (PLMGNFC00016)

30-06-2016 20:27:55 | Roczny | EBI | 27/2016
Zarząd magnifiCo S.A. zgodnie z zakreślonym wcześniej harmonogramem, w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2015.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu


Załączniki:

1_Sprawozdanie_Zarzadu_2015

2_Magnifio SA opinia 2015

3_Magnifico raport 2015

4_Magnifico SA - sprawozdanie finansowe 2015