Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii G i H INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

22-08-2017 11:24:58 | Bieżący | EBI | 17/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach w nawiązaniu do raportu nr 6/2017 EBI z dnia 20 lutego 2017 roku informuje, że emisje akcji na okaziciela serii G i H w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20.02.2017 r., zgodnie z art. 446 oraz art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnieniem zawartym w §8a Statutu Spółki, nie doszły do skutku w związku z nieosiągnięciem wymaganych progów emisji.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu