Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2016 r. CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna (PLVELTO00012)

30-06-2016 20:39:44 | Bieżący | EBI | 32/2016
Zarząd spółki Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2016 r. powzięło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 26.07.2016 r., do godziny 12:00, przy czym wznowienie obrad nastąpi w Kancelarii Notarialnej notariusz Marek Hrymak notariusz Daniel Kupryjańczyk s.c. w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU 10. Na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 35,79% kapitału zakładowego spółki.
W załączeniu Zarząd Velto Cars S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zarząd Velto Cars S.A. informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Artur Drzymała - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Velto Cars S.A. w dniu 30.06.2016