Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki INCANA S.A. (PLINCNA00011)

01-07-2016 09:11:03 | Bieżący | ESPI | 6/2016
oRB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2016-07-01

Firma: INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zawiadomienie_art_69_D_Suchy.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  INCANA S.A.
  Temat
  Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INCANA S.A. informuje, iż w dniu 01 lipca 2016 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Dariusza Suchego, zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_art_69_D_Suchy.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  INCANA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  INCANA S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  59-330 Ścinawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Witosa 10
  _ulica_ _numer_
  +48 76 843 70 80 +48 76 843 73 17
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  5472007443 072917202
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-07-01 Dariusz Suchy Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta INCANA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta INCANA S.A.
  Tytul Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
  Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
  Kod 59-330
  Miasto Ścinawa
  Ulica Witosa
  Nr 10
  Tel. +48 76 843 70 80
  Fax +48 76 843 73 17
  e-mail
  NIP 5472007443
  REGON 072917202
  Data sporzadzenia 2016-07-01
  Rok biezacy 2016
  Numer 6
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.