Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2016 r. REMEDIS S.A. (PLREMDS00021)

01-07-2016 14:00:06 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2016 r.

PAP
Data: 2016-07-01

Firma: REMEDIS S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016 KNF
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
REMEDIS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Remedis SA przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2016 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:
- KLN Investments Sp. z o.o. - posiadający 33.214.000 głosów, co stanowiło 56,79% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2016 r. i 41,25% głosów ogółem w spółce,
- INC SA - posiadający 25.268.436 głosów, co stanowiło 43,21% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2016 r. i 31,39% głosów ogółem w spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REMEDIS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
REMEDIS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-855 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Petera Mansfelda 4
_ulica_ _numer_
_61_ 66 57 800 _61_ 66 57 809
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
781-179-27-48 300464078
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-01 Marcin Wyszogrodzki Prokurent Marcin Wyszogrodzki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta REMEDIS S.A.
Symbol Emitenta REMEDIS S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2016 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-855
Miasto Poznań
Ulica Petera Mansfelda
Nr 4
Tel. (61) 66 57 800
Fax (61) 66 57 809
e-mail
NIP 781-179-27-48
REGON 300464078
Data sporzadzenia 2016-07-01
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.