Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

28-08-2017 16:38:50 | Bieżący | EBI | 18/2017
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za trzeci okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent