Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny Assetus S.A. za 2016r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

29-08-2017 11:44:38 | Roczny | EBI | 28/2017
Zarząd Assetus S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje Raport Roczny za 2016r. W załączeniu treść raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostkowego Assetus S.A. za 2016 r

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe Assetus S.A. za 2016 r

3. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Assetus S.A. za 2016 r

4. Sprawozdanie Zarządu jednostkowe Assetus S.A. za 2016r.

5 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego skonsolidowanego Assetus S.A. za 2016 r

6. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Assetus S.A. za 2016 r

7. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Assetus S.A. za 2016 r

8. Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Assetus S.A. za 2016 r.

9. Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A. za 2016 r.

10. Oświadczenie Zarządu Emitenta za 2016 r.

11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dot. biegłego za 2016 r

12. Oświadczenie Zarzadu Emitenta dot. podmiotu dokonujcego badania skonsolidowanego i biegłego za 2016 r

13. Oświadczenie Zarządu Emitenta dot skonsolid. sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2016 r

14. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego Assetus S.A. za 2016 r.

15. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania skonsolidowanego Assetus S.A. za 2016r.

16. Informacja dotyczaca ładu korporacyjnego Assetus S.A. za 2016r.