Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki BRAS Spółka Akcyjna (PLINVNT00011)

01-07-2016 13:36:15 | Bieżący | EBI | 32/2016
Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 30.06.2016 r. na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano z dniem 30.06.2016 r. następujące osoby z Rady Nadzorczej: Mirosław Knociński, Waldemar Pejka, Przemysław Marczak.
W skład Rady Nadzorczej Spółki powołano z dniem 30.06.2016 r.
następujące osoby: Paweł Moździerz, Hanna Piworun, Piotr Gałęski.
W załączniku Emitent przekazuje życiorysy Hanny Piworun oraz Pawła Moździerz, życiorys Pana Piotra Gałęskiego zostanie uzupełniony bezzwłocznie po otrzymaniu go przez Emitenta.

Podstawa prawna §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Klomfas - Prezes Zarządu


Załączniki:

zyciorysy