Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

01-07-2016 15:16:00 | Bieżący | EBI | 9/2016
"Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Rep A nr 1242 - 2016 - walne zgromadzenie Graphic S.A