Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana statutu spółki UNITED Spółka Akcyjna (PLSTCKI00016)

01-07-2016 16:53:04 | Bieżący | EBI | 14/2016
Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30.06.2016r. uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienił treść Statutu Spółki w następujący sposób:
1) skreśla się §11 ust. 2 lit. b Statutu Spółki,
2) skreśla się §7 ust. 2 - 3 Statutu Spółki.
Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe.

  • Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Statut UNITED Spo?łka Akcyjna