Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej BOA Spółka Akcyjna (PLDRKND00010)

01-07-2016 22:04:08 | Bieżący | EBI | 7/2016
Zarząd spółki BOA S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r., na mocy Uchwały nr 15/2016, powołało Pana Marcina Kaczmarkiewicza w skład Rady Nadzorczej spółki BOA S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Riad Bekkar - Prezes Zarządu