Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA 2C PARTNERS S.A. (PL2CPRT00030)

04-07-2016 16:43:06 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB_ASO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

PAP
Data: 2016-07-04

Firma: 2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
2C PARTNERS S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30.06.2016 r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Reprezentowanych było 4 800 228 akcje Emitenta _ 41,53 % kapitału zakładowego_, z 11.558.908 akcji ogółem.
1_ Łukasz Tylec:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4 800 228,
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 800 228,
- udział głosów na tym WZA: 100 %,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 41,53 %.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
2C PARTNERS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-793 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przy Bażntarni 11 lok. F
_ulica_ _numer_
+48 22 428 23 46
_telefon_ _fax_
biuro@2cp.pl www.2cp.pl
_e-mail_ _www_
951-218-42-78 140554425
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-04 Łukasz Tylec Prezes Zarządu Łukasz Tylec


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta 2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta 2C PARTNERS S.A.
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-793
Miasto Warszawa
Ulica Przy Bażntarni
Nr 11 lok. F
Tel. +48 22 428 23 46
Fax
e-mail biuro@2cp.pl
NIP 951-218-42-78
REGON 140554425
Data sporzadzenia 2016-07-04
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www www.2cp.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.