Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna (PLLRPSP00015)

04-07-2016 15:31:56 | Bieżący | EBI | 30/2016
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 01.07.2016 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta z dnia 01.07.2016 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) przez Kamil Kita.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Podstawa Prawna:
Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

  • Adrian Tabor - Prezes Zarządu


Załączniki:

Informacja