Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

04-09-2017 18:20:50 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 września 2017 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Piotra Kaweckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu