Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykup obligacji serii I ADMIRAL BOATS S.A. (PLADMBT00013)

06-07-2016 18:40:09 | Bieżący | ESPI | 12/2016
oRB_ASO: Wykup obligacji serii I

PAP
Data: 2016-07-06

Firma: ADMIRAL BOATS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
ADMIRAL BOATS S.A.
Temat
Wykup obligacji serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym spłacone zostały przez Emitenta wszystkie zobowiązania związane z wykupem obligacji serii I.
Przesunięcie terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii I związane było z opóźnionym wpływem na konto Spółki środków z przelewu zagranicznego z tytułu realizacji jednego z kontraktów, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016, opublikowanym w systemie EBI w dniu 30 czerwca 2016 roku.
Zarząd Spółki wyraża swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją oraz dołoży wszelkich starań, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Jednocześnie, Zarząd pragnie podziękować wszystkim Obligatariuszom Spółki za cierpliwość oraz okazane zaufanie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ADMIRAL BOATS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ADMIRAL BOATS S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
84-207 Bojano
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wybickiego 50
_ulica_ _numer_
58 674 34 34 58 674 92 52
_telefon_ _fax_
biuro@admiralboats.com www.admiral-boats.com
_e-mail_ _www_
588-236-61-82 221130993
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-06 Krzysztof Pieczewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ADMIRAL BOATS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ADMIRAL BOATS S.A.
Tytul Wykup obligacji serii I
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 84-207
Miasto Bojano
Ulica Wybickiego
Nr 50
Tel. 58 674 34 34
Fax 58 674 92 52
e-mail biuro@admiralboats.com
NIP 588-236-61-82
REGON 221130993
Data sporzadzenia 2016-07-06
Rok biezacy 2016
Numer 12
adres www www.admiral-boats.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.