Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku LK DESIGNER SHOPS S.A (PLLKDGS00015)

06-07-2016 16:09:39 | Bieżący | ESPI | 6/2016
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku

PAP
Data: 2016-07-06

Firma: LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016 LK
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
LK DESIGNER SHOPS S.A
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. _"Emitent"_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _"ZWZ"_ Emitenta z dnia 29 czerwca 2016 roku:

Ogólna ilość głosów na ZWZ: 1.000.000

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ:
1. Andrzej Kalita:
liczba akcji – 500.000
liczba głosów – 500.000
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 50,00 % głosów
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 43,09 % głosów
2. Lidia Kalita:
liczba akcji – 500.000
liczba głosów – 500.000
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 50,00 % głosów
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 43,09 % głosów

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LK DESIGNER SHOPS S.A Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-255 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
KRAKOWIAKÓW 16
_ulica_ _numer_
_+48_ 22 207 27 70 brak
_telefon_ _fax_
inwestor@lidiakalita.pl
_e-mail_ _www_
5223017402 147334394
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-06 Andrzej Kalita Prezes
2016-07-06 Justyna Olczyk Koordynator ds.administracji i gosp.mag.


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta LK DESIGNER SHOPS S.A
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-255
Miasto WARSZAWA
Ulica KRAKOWIAKÓW
Nr 16
Tel. (+48) 22 207 27 70
Fax brak
e-mail inwestor@lidiakalita.pl
NIP 5223017402
REGON 147334394
Data sporzadzenia 2016-07-06
Rok biezacy 2016
Numer 6
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.