Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy KUPIEC S.A. (PLKUPIC00010)

07-07-2016 17:30:44 | Bieżący | ESPI | 7/2016
oRB_ASO: Zawarcie istotnej umowy

PAP
Data: 2016-07-07

Firma: KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-07
Skrócona nazwa emitenta
KUPIEC S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 07 lipca 2016 roku zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej _"Najemca"_ umowę najmu wydzielonej części pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej około 1900 m2 _powierzchnia ta w wyniku adaptacji zostanie zmniejszona do około 550 m2 w terminie do 24 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszej umowy_ w biurowcu w Tarnowie celem prowadzenia działalności statutowej banku _"Umowa"_, którego przedwstępną umowę nabycia Spółka podpisała w dniu 30 czerwca 2016 roku _łączna powierzchnia biurowca wynosi blisko 3 tys. m2_. Umowa najmu ma charakter warunkowy, pod warunkiem zawarcia przez Kupiec SA umowy przyrzeczonej nabycia tej nieruchomości. Data zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości stanowi datę wejścia w życie niniejszej Umowy. Pozostałe warunki umowy stanowią tajemnicę handlową stron.
Niniejsza informacja ma charakter poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KUPIEC S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 TARNÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
UL. ROLNICZA 41 A
_ulica_ _numer_
+48 _14_ 655 65 37 +48 _14_ 628 33 49
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8732941947
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-07 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KUPIEC S.A.
Tytul Zawarcie istotnej umowy
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 33-100
Miasto TARNÓW
Ulica UL. ROLNICZA
Nr 41 A
Tel. +48 (14) 655 65 37
Fax +48 (14) 628 33 49
e-mail
NIP 8732941947
REGON
Data sporzadzenia 2016-07-07
Rok biezacy 2016
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.