Raporty Spółek ESPI/EBI

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Grupa Jaguar Spółka Akcyjna (PLGPJGR00013)

07-07-2016 09:44:49 | Bieżący | EBI | 24/2016
Zarząd Grupy Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (?Emitent?, ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zawarcia umowy z Domem Maklerskim Capital Partners S.A. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii D Emitenta do obrotu w ASO na rynku NewConnect, niniejszym informuje, iż w wyniku zrealizowania przedmiotowej umowy, wygasa ona z dniem 07 lipca 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Robert Betka - Prezes Zarządu
  • Jacek Wieczorkowski - Członek Zarządu