Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

07-07-2016 13:38:20 | Bieżący | EBI | 14/2016
Zarząd Spółki podaje niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości protokół notarialny z obrad WZA, które odbyło się 06.07.2016 - wraz z treścią Uchwał podjętych podczas jego trwania.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały podjęte na WZA - 06.07.2016 Hurtimex S.A.