Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07.07.2016 r. CALL CENTER TOOLS (PLCCTLS00017)

08-07-2016 02:11:00 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07.07.2016 r.

PAP
Data: 2016-07-08

Firma: CALL CENTER TOOLS SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • cct_wykaz_akcjonariuszy_5proc_zwza_07-07-2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-07-08
  Skrócona nazwa emitenta
  CALL CENTER TOOLS
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07.07.2016 r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Call Center Tools S.A. _dalej jako "Spółka"_, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy _w załączeniu_ posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 07.07.2016 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
  Załączniki
  Plik Opis
  cct_wykaz_akcjonariuszy_5proc_zwza_07-07-2016.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CALL CENTER TOOLS SA
  _pełna nazwa emitenta_
  CALL CENTER TOOLS Telekomunikacja _tel_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-403 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Pianistów 2
  _ulica_ _numer_
  +48 22 256 21 21 +48 22 256 21 22
  _telefon_ _fax_
  inwestor@cctools.pl www.cctools.pl
  _e-mail_ _www_
  7010226488 142351353
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-07-08 Andrzej Szumlas Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CALL CENTER TOOLS SA
  Symbol Emitenta CALL CENTER TOOLS
  Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07.07.2016 r.
  Sektor Telekomunikacja (tel)
  Kod 02-403
  Miasto Warszawa
  Ulica Pianistów
  Nr 2
  Tel. +48 22 256 21 21
  Fax +48 22 256 21 22
  e-mail inwestor@cctools.pl
  NIP 7010226488
  REGON 142351353
  Data sporzadzenia 2016-07-08
  Rok biezacy 2016
  Numer 3
  adres www www.cctools.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.