Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji FN1 Remedis Spółka Akcyjna (PLREMDS00021)

13-07-2016 18:10:24 | Bieżący | EBI | 10/2016
Zarząd Remedis SA informuje, iż 13 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii FN1 na kwotę 200.000,00 zł.
O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Marcin Wyszogrodzki - Prokurent