Raporty Spółek ESPI/EBI

37/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

15-09-2017
oRB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

PAP
Data: 2017-09-15

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zawiadomienie_K.Mozyszek__150917.jpeg
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 37 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-09-15
  Skrócona nazwa emitenta
  ASSETUS S.A.
  Temat
  Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:

  Zarząd Assetus S.A _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 15.09.2017 r. Zarząd otrzymał od Pana Krzysztofa Możyszka, Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu przez niego progu 27,97 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_K.Mozyszek__150917.jpeg

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-15 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
  Tytul Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
  Sektor
  Kod
  Miasto Łódź
  Ulica Sienkiewicza
  Nr 82/84
  Tel. (42) 654 71 31
  Fax (42) 654 71 22
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-09-15
  Rok biezacy 2017
  Numer 37
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.