Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna (PLAGRTR00011)

13-07-2016 18:35:53 | Bieżący | EBI | 19/2016
Zarząd Spółki AGROTOUR SA z siedzibą w Brennej ("Emitent", "Spółka"), informuje iż w dniu 13.07.2016 podjął informację o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Jana Datę , ze skutkiem na dzień 13 lipca 2016 roku.
Pan Jan Data nie podał powodu rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Roman Gabrys - Prezes Zarządu