Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Concept Liberty Group Spółka Akcyjna (PLLBRTG00012)

13-07-2016 19:54:58 | Bieżący | EBI | 18/2016
Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły informacje:
1. iż z dniem 12 lipca 2016 roku Pan Piotr Plewiński składa rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze względów osobistych.
2. iż z dniem 12 lipca 2016 roku Pan Czesław Piotrowicz składa rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze względów osobistych.

Bardzo dziękujemy Panom za dotychczasową współpracę i życzymy sukcesów w realizacji dalszych planów zawodowych i osobistych.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Barczak - Prezes Zarządu