Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego EBI nr 15/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software S.A. wraz z projektami uchwał 4Mobility Spółka Akcyjna (PLESLTN00010)

14-07-2016 19:44:40 | Bieżący | EBI | 16/2016
Zarząd E-Solution Software S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 15/2015, opublikowanego w dniu 14 lipca 2016 r. Przedmiotowa korekta wynika z nieumyślnej omyłki pisarskiej w postaci braku znaku rozdzielającego pomiędzy numerem ulicy a kodem pocztowym w danych adresowych Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c., w której odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Poprawny adres siedziby wskazanej Kancelarii prezentuje się następująco: ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przedstawia treść raportu przed oraz po dokonaniu korekty.

Treść komunikatu przed korektą:
?Zarząd spółki pod firmą E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwanej dalej: ?Emitentem? lub ?Spółką?, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 400-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: ?Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem?.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.?

Treść komunikatu po korekcie:
?Zarząd spółki pod firmą E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwanej dalej: ?Emitentem? lub ?Spółką?, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: ?Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem?.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.?

Jednocześnie Zarząd podkreśla, iż dołoży wszelkich starań, aby analogiczna sytuacja nie pojawiła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Marcin Kozak - Prezes Zarządu


Załączniki:

ESO_Ogłoszenie_zwołanieNWZ_10_08_2016

ESO_Projekty uchwał_NWZ_10_08_2016

ESO_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_10_08_2016