Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. CASPAR Asset Management Spółka Akcyjna (PLCSPAM00017)

28-07-2016 14:47:04 | Bieżący | EBI | 16/2016
W nawiązaniu do przekazanych raportów EBI nr 14/2016 i 15/2016, Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) informuje, iż w dniu 28 lipca 2016 roku, w wyniku wykonania Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 lipca 2016 roku, została zawarta umowa z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wydanie opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta oraz sporządzenie raportów uzupełniających opinie z badania.
Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4055.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Błażej Bogdziewicz - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Przedwojski - Wiceprezes Zarządu