Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie Aneksu do istotnej umowy. NAVIMOR-INVEST (PLNVMRI00017)

03-08-2016 10:20:52 | Bieżący | ESPI | 11/2016
oRB_ASO: Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.

PAP
Data: 2016-08-03

Firma: NAVIMOR-INVEST SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-03
Skrócona nazwa emitenta
NAVIMOR-INVEST
Temat
Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. _ "Emitent" _ z siedzibą w Gdańsku, informuje że, w dniu 03 sierpnia 2016 roku otrzymał podpisany w dniu 29 lipca 2016 roku Aneks do istotnej umowy, zawartej dnia 05 października 2012 roku z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach jako Zamawiającym, o której to umowie Emitent informował Raportem bieżącym EBI nr 58/2012 w dniu 05.10.2012r.
Wyżej wymieniony Aneks dotyczy wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" do dnia 30 września 2016 roku.
Pozostałe zapisy przedmiotowej umowy nie uległy zmianie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-03 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2016-08-03 Izabela Tyborska Prokurent


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta NAVIMOR-INVEST SA
Symbol Emitenta NAVIMOR-INVEST
Tytul Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.
Sektor Budownictwo (bud)
Kod
Miasto Gdańsk
Ulica Grunwaldzka
Nr 212
Tel. 585001800
Fax 5850011818
e-mail
NIP 5830000581
REGON 190005760
Data sporzadzenia 2016-08-03
Rok biezacy 2016
Numer 11
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.