Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty TECHMADEX S.A. (PLTHMDX00012)

10-08-2016 12:41:27 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB_ASO: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty

PAP
Data: 2016-08-10

Firma: TECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-10
Skrócona nazwa emitenta
TECHMADEX S.A.
Temat
Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Techmadex S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. Spółka uzyskała informację o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk ogłoszonym przez 4 Regionalną Bazę Logistyczną _ul. Pretficza 28, Wrocław_.

Zamówienie gwarantowane obejmuje dostawę ww. sprzętu o łącznej wartości 3 200 000 zł _słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych_ brutto. Natomiast zamówienie opcjonalne może osiągnąć wartość do 4 792 080 zł _słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych_ brutto. Planowany termin realizacji zamówienia to 30 listopada 2016 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TECHMADEX S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-796 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Migdałowa 91
_ulica_ _numer_
+48 22 625 18 56 +48 22 628 10 85
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5260214249 001368943
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-10 Dariusz Gil Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TECHMADEX S.A.
Tytul Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-796
Miasto Warszawa
Ulica Migdałowa
Nr 91
Tel. +48 22 625 18 56
Fax +48 22 628 10 85
e-mail
NIP 5260214249
REGON 001368943
Data sporzadzenia 2016-08-10
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.