Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za lipiec 2016 roku Suntech Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012)

12-08-2016 12:24:53 | Bieżący | EBI | 21/2016
Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

  • Piotr Saczuk - Prezes Zarządu
  • Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport miesięczny lipiec 2016