Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny Dywilan SA za II kwartał 2016 roku Dywilan Spółka Akcyjna (PLDWLAN00014)

12-08-2016 13:53:32 | Kwartalny | EBI | 15/2016
Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (?Spółka?), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy ? raport kwartalny Spółki za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

RO 2016-Q2 _Dywilan_