Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2016 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

12-08-2016 16:40:39 | Kwartalny | EBI | 15/2016
Zarząd Spółki Hurtimex S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 r.


PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT_OKRESOWY_KWARTALNY_II_KW_2016