Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r. Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna (PLFBRD000018)

12-08-2016 18:39:15 | Kwartalny | EBI | 20/2016
Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonsolidowany Raport II kwartał 2016 r LBD