Raporty Spółek ESPI/EBI

G-ENERGY SA G-ENERGY SA Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 roku G-Energy Spółka Akcyjna (PLELKPE00014)

16-08-2016 22:19:50 | Kwartalny | EBI | 19/2016
Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Bujak - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport_kwartalnyG-Energy2016Kw2