Raporty Spółek ESPI/EBI

Pylon S.A. - realizacja celów eksportowych na rynku francuskim PYLON S.A. (PLPYLON00015)

22-08-2016 11:33:02 | Bieżący | ESPI | 7/2016
oRB_ASO: Pylon S.A. - realizacja celów eksportowych na rynku francuskim

PAP
Data: 2016-08-22

Firma: PYLON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-22
Skrócona nazwa emitenta
PYLON S.A.
Temat
Pylon S.A. - realizacja celów eksportowych na rynku francuskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje o podpisaniu umowy dystrybucyjnej z francuską firmą Sarl Jefferson Distribution, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż produktów sygnowanych marką Pylon Audio na terenie Francji. Umowa ma charakter wyłączny. Jest przewidziana na okres 5 lat z możliwością do jej przedłużenia po wykonaniu celów sprzedażowych.

Podstawowe ramy porozumienia:
1. Wzrost sprzedaży produktów Emitenta na rynku francuskim o co najmniej 20% w skali roku;
2. Coroczne określanie celów sprzedażowych uwzględniający minimalny poziom wzrostu sprzedaży;
3. Planowana sprzedaż produktów Pylon Audio na rzecz Sarl Jefferson Distribution do końca 2017 roku została określona na 40.000 Euro [172.000,00 złotych /kurs odniesienia 4,3 PLN za 1 EUR]
3. Docelowy, minimalny poziom sprzedaży zestawów głośnikowych na rzecz Sarl Jefferson Distribution będzie po upływie pięciu lat nie mniejszy niż 100.000 Euro [430.000,00 złotych /kurs odniesienia 4,3 PLN za 1 EUR] rocznie. Powyższy poziom uwzględnia wyłącznie obecną ofertę produktową Emitenta;

Podpisana umowa jest elementem strategii sprzedażowej przejętej przez Emitenta, zmierzającej do stałej obecności marki Pylon Audio na rynkach zagranicznych. Podstawą realizacji powyższego celu był udział w targach HighEnd Munich w Monachium przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GoGloba.PL. W trakcie targów HighEnd Munich, Emitent oprócz zaprezentowania swoich wyrobów, nawiązał szereg kontaktów biznesowych. Efektem prac podjętych po targach jest rozpoczynająca się, powtarzalna sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Zarząd Emitenta wskazuje, że jest to początek tworzenia sieci sprzedażowej na rynkach zagranicznych.

Powyższa informacja jest związana z realizacją strategii opisanej raportem EBI numer 18/2016:
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=94731&id_tr=1

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-22 Mikołaj Rubeńczyk Wiceprezes Zarządu Mikołaj Rubeńczyk


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PYLON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PYLON S.A.
Tytul Pylon S.A. - realizacja celów eksportowych na rynku francuskim
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 80/82l.716
Tel. +48 22 451 02 06
Fax
e-mail
NIP 5272653954
REGON
Data sporzadzenia 2016-08-22
Rok biezacy 2016
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.