Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie progu poniżej 33% ogólnej liczby głosów na APANET S.A. (PLAPANT00017)

26-08-2016 14:56:59 | Bieżący | ESPI | 7/2016
oRB-W_ASO: Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie progu poniżej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

PAP
Data: 2016-08-26

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • apanet_sa_-_korekta_zawiadomienia_z_art_69_piotr_leszczynski_20160826.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-08-26
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie progu poniżej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2016 r. do siedziby spółki wpłynęła od Pana Piotra Leszczyńskiego korekta do zawiadomienia z dnia 23 sierpnia 2016 r. o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki APANET S.A., opublikowanego raportem ESPI nr 6/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

  Treść przedmiotowego dokumentu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  apanet_sa_-_korekta_zawiadomienia_z_art_69_piotr_leszczynski_20160826.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  52-424 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  al. Piastów 27
  _ulica_ _numer_
  +48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
  _telefon_ _fax_
  apanet@apanet.pl www.apanet.pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-08-26 Andrzej Lis Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie progu poniżej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 52-424
  Miasto Wrocław
  Ulica al. Piastów
  Nr 27
  Tel. +48 (71) 783 29 30
  Fax +48 (71) 783 29 31
  e-mail apanet@apanet.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2016-08-26
  Rok biezacy 2016
  Numer 7
  adres www www.apanet.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.