Raporty Spółek ESPI/EBI

Telekonferencja z przedstawicielami zarządu Spółki Perma Fix Medical S.A. PERMA-FIX MEDICAL S.A. (PLGURDR00013)

26-08-2016 11:39:52 | Bieżący | ESPI | 20/2016
oRB_ASO: Telekonferencja z przedstawicielami zarządu Spółki Perma Fix Medical S.A.

PAP
Data: 2016-08-26

Firma: PERMA-FIX MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-26
Skrócona nazwa emitenta
PERMA-FIX MEDICAL S.A.
Temat
Telekonferencja z przedstawicielami zarządu Spółki Perma Fix Medical S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Perma-Fix Medical S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, że w czwartek 1 września 2016 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego odbędzie telekonferencja z przedstawicielami Zarządu Spółki, celem przedyskutowania wyników finansowych Emitenta za drugi kwartał kończący się 30 czerwca 2016 roku, osiągnięć i dalszych planów rozwoju Spółki.

Transmisja na żywo z telekonferencji dostępna będzie na stronie internetowej Spółki: www.medical-isotope.com. Nagranie z telekonferencji będzie dostępne przez 90 dni od zakończenia telekonferencji na stronie internetowej Spółki: www.medical-isotope.com.

Pytania do zarządu Spółki można kierować na adres mailowy: pfm@crescendo-ir.com najpóźniej do środy 31 sierpnia 2016 roku, godz. 16:00 czasu polskiego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-26 Stephen Belcher Prezes Zarządu Stephen Belcher
2016-08-26 John Climaco Wiceprezes Zarządu John Climaco
2016-08-26 Benio Naccarato Członek Zarządu Benio Naccarato


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PERMA-FIX MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PERMA-FIX MEDICAL S.A.
Tytul Telekonferencja z przedstawicielami zarządu Spółki Perma Fix Medical S.A.
Sektor Informatyka (inf)
Kod 05-825
Miasto Grodzisk Mazowiecki
Ulica Lecha Zondka
Nr 3 lok. 7
Tel. +48 (22) 378 13 54
Fax +48 (22) 378 13 54
e-mail
NIP 894-30-22-798
REGON 021527509
Data sporzadzenia 2016-08-26
Rok biezacy 2016
Numer 20
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.