Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych. JR HOLDING S.A. (PLJRINV00013)

26-08-2016 15:56:09 | Bieżący | ESPI | 39/2016
oRB-W_ASO: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.

PAP
Data: 2016-08-26

Firma: JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_JZ_25.08.2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 39 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-08-26
  Skrócona nazwa emitenta
  JR HOLDING S.A.
  Temat
  Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Janusza Zięciny dalej: Osoba Zobowiązana o zawarciu transakcji zbycia przez osobę zobowiązaną akcji JR HOLDING Spółka Akcyjna.
  Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_JZ_25.08.2016.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  JR HOLDING S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  30-611 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Malwowa 30
  _ulica_ _numer_
  +48 12 654 05 19 +48 12 654 05 19
  _telefon_ _fax_
  www.jrinvest.pl
  _e-mail_ _www_
  679-27-81-972 356763788
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  January Ciszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta JR HOLDING S.A.
  Tytul Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 30-611
  Miasto Kraków
  Ulica Malwowa
  Nr 30
  Tel. +48 12 654 05 19
  Fax +48 12 654 05 19
  e-mail
  NIP 679-27-81-972
  REGON 356763788
  Data sporzadzenia 2016-08-26
  Rok biezacy 2016
  Numer 39
  adres www www.jrinvest.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.