Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect. EGB INVESTMENTS S.A. (PLEGBIV00012)

02-09-2016 08:35:26 | Bieżący | ESPI | 19/2016
oRB_ASO: Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect.

PAP
Data: 2016-09-02

Firma: EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-02
Skrócona nazwa emitenta
EGB INVESTMENTS S.A.
Temat
Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
EGB Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, że na podstawie uchwały nr 904/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 1 września 2016 roku do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect wprowadzonych zostało:
a_ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł każda, oraz
b_ 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł każda.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
EGB INVESTMENTS S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-240 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kraszewskiego 1
_ulica_ _numer_
+48 52 376 76 76 +48 52 52 44 330
_telefon_ _fax_
egb@egb.pl www.egb.pl
_e-mail_ _www_
554-10-25-126
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-02 Tomasz Kuciel Prezes Zarządu
2016-09-02 Danuta Wojnar Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EGB INVESTMENTS S.A.
Tytul Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 85-240
Miasto Bydgoszcz
Ulica Kraszewskiego
Nr 1
Tel. +48 52 376 76 76
Fax +48 52 52 44 330
e-mail egb@egb.pl
NIP 554-10-25-126
REGON
Data sporzadzenia 2016-09-02
Rok biezacy 2016
Numer 19
adres www www.egb.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.