Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych Macro Games Spółka Akcyjna (PLMRCGM00013)

02-09-2016 21:23:31 | Bieżący | EBI | 46/2016
Zarząd Emitenta informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie braku terminowej publikacji raportu bieżącego w sprawie zakończenia subskrypcji akcji na okaziciela serii E.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.


Podstawa prawna:
Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu