Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczeniu progu 50% udziału w kapitale zakladowym VIDIS S.A. (PLVIDIS00014)

05-09-2016 12:17:42 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczeniu progu 50% udziału w kapitale zakladowym

PAP
Data: 2016-09-05

Firma: VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2016-09-02_Zawiadomienie_z_art._69_-_TK.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-09-05
  Skrócona nazwa emitenta
  VIDIS S.A.
  Temat
  Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczeniu progu 50% udziału w kapitale zakladowym
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki ViDiS S.A. informuje, iż w dniu 5.09.2016 r. otrzymał od akcjonariusza Pana Tomasza Kliczkowskiego zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
  Załączniki
  Plik Opis
  2016-09-02_Zawiadomienie_z_art._69_-_TK.pdf Zawiadomienie z art. 69

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-09-05 Bartosz Palusko Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta VIDIS S.A.
  Tytul Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczeniu progu 50% udziału w kapitale zakladowym
  Sektor Handel (han)
  Kod 55-040
  Miasto Bielany Wrocławskie
  Ulica Logistyczna
  Nr 4
  Tel. (71) 33 880 00
  Fax (71) 33 880 01
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2016-09-05
  Rok biezacy 2016
  Numer 5
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.