Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 października 2016 roku PRO-LOG S.A. (PLPROLG00013)

09-09-2016 16:31:13 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 października 2016 roku

PAP
Data: 2016-09-09

Firma: PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PRO-LOG_-__fomularz_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PRO-LOG_-instrukcja_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwaly_ZWZ_-_projekty-_PRO-LOG.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-09-09
  Skrócona nazwa emitenta
  PRO-LOG S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 października 2016 roku
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Pro-Log S.A._"Spółka" lub "Emitent"_ niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 października 2016 roku na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis & Paweł Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.
  Załączniki
  Plik Opis
  Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ.pdf
  PRO-LOG_-__fomularz_pelnomocnictwa.pdf
  PRO-LOG_-instrukcja_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf
  Uchwaly_ZWZ_-_projekty-_PRO-LOG.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  PRO-LOG S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-800 Pruszków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  3 Maja 8
  _ulica_ _numer_
  +48 22 266 88 10 +48 22 266 88 25
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  838-14-95-154 750088480
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-09-09 Dariusz Jarmiński Prezes Zarządu
  2016-09-09 Hubert Jarmiński Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta PRO-LOG S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 października 2016 roku
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-800
  Miasto Pruszków
  Ulica 3 Maja
  Nr 8
  Tel. +48 22 266 88 10
  Fax +48 22 266 88 25
  e-mail
  NIP 838-14-95-154
  REGON 750088480
  Data sporzadzenia 2016-09-09
  Rok biezacy 2016
  Numer 3
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.