Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-11-2017 16:41:50 | Kwartalny | EBI | 19/2017
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2017