Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie pozwu o ustalenie przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości EZO S.A. (PLEZOSA00018)

12-09-2016 11:32:51 | Bieżący | ESPI | 16/2016
oRB_ASO: Złożenie pozwu o ustalenie przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PAP
Data: 2016-09-12

Firma: EZO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-12
Skrócona nazwa emitenta
EZO S.A.
Temat
Złożenie pozwu o ustalenie przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd EZO S.A. _"Emitent"_, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 9 września 2016 r. pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta, Recykling i Energia S.A., złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, I Wydziale Cywilnym pozew przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _dalej jako: "PARP"_ o ustalenie, że oświadczenie woli PARP zawarte w piśmie z dnia 27 lipca 2016 r. o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-04-037/09-00 jest bezskuteczne, jak również o ustalenie nieistnienia prawa PARP do realizacji gwarancji ubezpieczeniowej nr PO/00536872/2013 zabezpieczającej należyte wykonanie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-04-037/09-00. Roszczenia dochodzone pozwem zostały uprzednio zabezpieczone Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, I Wydziału Cywilnego z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-12 Arkadiusz Fenicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EZO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EZO S.A.
Tytul Złożenie pozwu o ustalenie przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sektor
Kod 00-132
Miasto Warszawa
Ulica ul. Grzybowska
Nr 3/12
Tel. +48 (22) 654 09 01
Fax +48 (22) 654 61 42
e-mail biuro@ezo-recycling.pl
NIP 527-252-22-35
REGON 140590881
Data sporzadzenia 2016-09-12
Rok biezacy 2016
Numer 16
adres www www.ezo-recycling.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.