Raporty Spółek ESPI/EBI

BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

14-09-2016 23:04:46 | Bieżący | ESPI | 62/2016
oRB_ASO: BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

PAP
Data: 2016-09-14

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-14
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku "Emitent", podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 września 2016 r. powziął informację od akcjonariusza Emitenta, 01CYBERATON Spółka Akcyjna "Akcjonariusz", na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-14 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-09-14
Rok biezacy 2016
Numer 62
adres www www.blackpearlcapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.